Norske bajonetter

Norway

De tidligste bajonettene brukt i Norge kom fra land som Tyskland og Nederland. Fra 1746 ble det levert bajonetter fra Danmark, de fleste produsert av Kronborg Geværfabrik. Under unionen med Danmark benyttet man i Norge hovedsakelig de samme bajonettene som i Danmark. Det ble også noen ganger benyttet bajonetter og musketter som var blitt erobret under krigene med Sverige.

Senere, i løpet av unionstiden med Sverige ble de fleste norskbrukte bajonettene produsert i Norge. Norge og Sverige brukte i liten grad de samme bajonettypene. I 1825 ble det egen bajonettproduksjon i Norge.

Under andre verdenskrig gjorde tyskerene tilpasninger i bajonettproduksjonen og i årene etter krigen ble det samtidig brukt bajonetter i Norge produsert i Storbritannia, USA, Tyskland, Sverige og Norge. Dette gjør at man finner en spennende variasjon av bajonetter i Norge.

ModellTypeTilhørende våpenLengde
Norge i union med Danmark (til 1814)
1730-1750DølleInfanterimuskettca 410
M/1746Dølle14-lødig infanterimuskettca 605
M/1765-69-74DølleM/1769 infanterimuskett +ca 525
M/1767-69
DølleM/1767, M/1769 (M/1774?)ca 460
M/1785DølleM/1785 infanterimuskettca 520
M/1794DølleM/1794 infanterimuskettca 710
Brown BessDølleBrown Bessca 545
M/1801SabelJegerrifler - M/1801 +
(M/1808)DølleM/1807 infanterimuskett?ca 530
Norge i union med Sverige (1814-1905)
M/1825DølleM/1825 infanterimuskettca 525
M/1829DølleM/1829 infanterimuskettca 515
M/1842-44DølleM/1842 kammerladerca 575
M/1843 MarineDølleM/1843 muskettca 575
M/1846, -49 og -55DølleM/1846 kammerlader +ca 575
M/1851SabelM/1851 tappstusser
M/1855SabelM/1855 kammerlader
M/1857 (Garde) SabelM/1857 kammerlader
M/1859SabelM/1859 kammerlader +
M/1860 - M/1867DølleM/1860, M/1867 +ca 580
M/1860 - M/1867SabelM/1860 og M/1867
M/1867 MarineDølleM/1867 (18 lødig) ca 575
M/1843-68DølleM/1860-68 Marine Remingtonca 575
M/1876SabelM/1876 Krag-Petersson repeterende rifle
FM/1878SabelFM/1878 Jarman enkeltlader
Prøvebajonetter for M/1884M/1884 Jarmann repeterende rifle
M/1887 HærenKårdeM/1884 Jarmann repeterende rifle
M/1884 MarineKnivM/1884 Jarmann repeterende rifle
M/1894KnivM/1894 Krag-Jørgensen
Norge selvstendig rike (1905-1940)
M/1905Sappør-
M/1913Kniv (lang)M/1912 Krag-karabin
M/1916Kniv (lang)M/1894, M/1912 Krag-karabin
Bajonetter innført av tyskerene, produksjon og tilpasninger under tysk kontroll (1940-45)
Seitengewehr 102(n)KnivM/1894 Krag-Jørgensen, M/1916 Krag karabin +
Forkortet M/1913 og M/1916KnivM/1894, M/1912 Krag karabin +
S84/98 IIIKnivK98k, K98kF1 repeterende rifler
S98/05KnivGewehr 98, K98k, K98kF1 repetende rifler
Polititroppene i Sverige (1943-45)
Svensk M/1896KnivSvensk M/1896 +
M/1944KnivM/1894 Krag-Jørgensen rifle
Flydropp og utestyrker (1940-45) og etterkrigsbruk
GB P.1907KnivSMLE/Rifle No. 1 Mk III
GB Lee Enfield No. 4SpikerSMLE/Rifle No. 4 Mk I
GB P.1913KnivP14 repeterende rifle
M/1942 SedgleyKnivM/1942 Sedgley repeterende rifle
Etterkrigs og den kalde krigen (1945-90)
M/1942 SLGKnivGarand selvladegevær
M/1954KnivSelvladekarabin (SLK)
M/Mauser F2 (M/1955)KnivM/1917 Enfield
M/1956 (M/1894)KnivSelvladekarabin (SLK)
M/1957 SLGKnivGarand selvladegevær
AG3KnivAG3 automatgevær
Nyere tid
HK416NKnivHK416N automatgevær

I tabellen ovenfor vises en oversikt over bajonetter brukt i Norge, Milepælene i tabellen indikerer i hvilken periode bajonetten ble innført. I de fleste tilfeller ble bajonettene brukt videre etter at den neste perioden startet.

Armbind fra Milorg med M/1894-bajonett produsert i Sverige av Husqvarna) Nederst deltakermedaljen med rosett.