Portepeer

Denne siden viser en oversikt over noen portepeer som ble brukt i Norge og Danmark.

Fra venstre, norsk M/1913 med portepee, svensk M/1915 og dansk M/1915 med sabelkvast

I Norge ser vi betegnelsen portepee og sabelbånd brukt om portepeer.

I Danmark benyttes begrepet sabelkvast på sabelbånd som er «åpne» (har dusk) og portepee om sabelbånd som går sammen til en kule i enden.

Svenske portepee brukt til bajonett er vanskelige å finne, men det finnes eldre bilder (skjult) av korporaler i Livgarden som bruker portepee på sine M/1896 -bajonetter.

BeskrivelseBajonett
Norge
Korporaler/ GardenM/1896, M1916, AG3
Danmark
Eldre type gul-rødM/1867, M/1889, M/1915
Eldre type for LivgardenM/1867, M/1889, M/1915
Moderne type for Livgarden