Eldre type for Livgarden

Dansk sabelkvast (portepee) eldre type brukt av Den Kongelige Livgarde i Danmark

I Danmark har Den Kongelige Livgarde hatt tre eller fire forskjellige vaktlag (Vagthold). Disse vaktlagene kan man skille fra hverandre ved å se på fargen på sabelkvastene. I Danmark står fargen rød for første vaktlag, hvit for andre og blå for tredje og gul for fjerde vaktlag.

Gul sabelkvast for Livgardens 4. vaktlag

Sabelkvaster av typen over ble brukt til M/1867-, M/1889- og M/1915-bajonettene.