Produsenter

Noen ganger når en militær organisasjon skulle bestille et skytevåpen ble det bestilt komplett med bajonett, men ofte hadde ikke produsenten kapasitet eller utstyr til å levere begge deler og satte ut hele eller deler av bajonettproduksjonen ut til underleverandører. Andre ganger ble bajonett levert uavhengig av skytevåpene.

Kanskje er leverandøren som er spesialisert på kniv eller bajonettproduksjon, eller man har hatt som utgangspunkt at skytevåpenene ikke trenger bajonett, men finner ut senere at det er behov for det likevel.

Her ønsker jeg å gi en oversikt over sentrale bajonettprodusenter.