Kilder

Kongsberg våpenfabrikks blankvåpenproduksjon for Hæren, Even Haga, 1972.

Bayonets of Scandinavia, Per Holmbäcks utmerkede side om skandinaviske bajonetter.

Kongsberg Våpenhistoriske Forening, God og omfattende side som viser våpen og beslektet utstyr produsert ved Kongsberg Våpenfabrikk.

Bayonets, Swedish-Danish-Norwegian-Finnish, Janusz Jarosławski. Bok med fine bilder av skandinaviske bajonetter.

Arma-dania, dansk side med oversikt over forskjellige våpen.

Worldbayonets.com, The Collectors´s Edge. Samlesider om bajonetter Ralph E. Cobb.

Samlerforumet.net Diverse bidragsytere

digitaltmuseum.se

Svartkrutt.net Øyvind Flatnes sin svært gode side om svartkruttsvåpen.

Skyttergrav.com. Fin side som blant annet viser noen britiske og tyske våpen.

Døllebajonetten i norsk bruk : frå tidlig på 1700-talet til slutten av 1800-talet. Finn Aarum og Stein G. Sægrov.

Wikipedia.