Kongsberg Våpenfabrikk

Kongsberg Våpenfabrikk (1814-1987) var den viktigste og største produsenten av bajonetter og våpen generelt i Norge. Fabrikken var i begynnelsen statseid. I 1987 ble den pga økonomiske problemer nedlagt, men ble delvis videreført med opprettelsen av selskapet Norsk Forsvarsteknologi.

Websiden til Kongsberg Våpenhistoriske Forening viser en god oversikt over våpen produsert ved Kongsberg Våpenfabrikk og noen av tallene i tabellen nedenfor er hentet derfra.

Oversikt over bajonetter produsert ved Kongsberg Våpenfabrikk.

ModellTypeAntall (ca)
M/1825Døllebajonett
M/1829Døllebajonett
M/1834Døllebajonett200
M/1842Døllebajonett400
M/1843Døllebajonett<900
M/1842/44Døllebajonett<200
M/1846Døllebajonett2.700
M/1849Døllebajonett6.000
M/1851 (dølle)Døllebajonett
M/1851 (sabel)Sabelbajonett
M/1855Døllebajonett3.700
M/1855Sabelbajonettca 150
M/1859Sabelbajonett
M/1860-67Sabelbajonett>52.000
M/1860-67Døllebajonett12.000
M/1862/66Sabelbajonett304
M/1867 (18 lødig)Døllebajonett
M/1843-68Døllebajonettca 575
M/1876Sabelbajonett975
M/1884 HærenKårdebajonett28.162
M/1884 MarinenKnivbajonett729
M/1894 Knivbajonett101.750
M/1913Knivbajonett3.000
M/1916Knivbajonett43.481
M/1894/43Knivbajonett
M/1916/43Knivbajonett
M/1942 SLGKnivbajonett
M/1954Knivbajonett
M/1956 (M/1894)Knivbajonett31.000
M/1968Balg
Forsøksbajonetter
FM/1878SabelbajonettFM/1878 Jarmann 75
FM/1884 HærenKnivbajonettM/1884 JarmannFå, flere modeller
FM/1884FM/1884 HærenKårdebajonettM/1884 JarmannFlere modeller
FM/1912 KnivbajonettM/1912 Krag-Jørgensen50
Ma

Magasinet ved Kongsberg Våpenfabrikk brenner i 1928. Mange av bedriftens sine tidlige modeller går tapt i denne brannen. Foto Arne Næss