M/1884 Hæren

Norway

Kårdebajonett for Jarmann repeterende rifle, brukt av Hæren.

M/1884-kårdebajonetten (stukat) til Jarmann-riflen ble hovedsakelig produsert ved Kongsberg våpenfabrikk, som produserte bajonetten i 28.162 eksemplarer. Det ble også produsert 110 tidlige bajonetter ved Hovedarsenalet. Det finnes noen få eksemplarer av bajonetten merket med en kronet H.

Når det gjelder balgen ble munnblikk og doppsko ble levert av Kongsberg våpenfabrikk, mens selve skinnbalgen ble sydd av skomakere og ved Hovedarsenalet.

M/1884-stukatbajonett i balg

Undersiden av balgen

Kårdebajonetten ble brukt av Hæren, mens Marinen synes kårdebajonetten ble for lang, og ønsket ikke denne typen. Derfor besluttet den å lage en knivbajonett med samme type håndtak.

Under andre verdenskrig brukte okkupasjonsstyrkene i svært liten utstrekning Jarmann-riflen. De fleste bajonettene og riflene ble ødelagt av tyskerene. Derfor er både kårde- og knivbajonetten er vanskelig å finne i dag.

Angivelig vurderte de våpnene til å være for utdaterte til at de ville bruke dem selv, men likevel farlige nok til at den kunne bli brukt mot dem i motstandskampen. Dessuten ønsket tyskerene å smelte om våpnene, spesielt rifleløpene, for å bruke stålet til egen våpenproduksjon. Mange av Jarmann-våpnene ble sendt til Raufoss for destruering. På ett tidspunkt ble det sendt 20.000 Jarmann-rifler til Raufoss. Bajonetten på bildet nedenfor ble reddet da en arbeider på fabrikken fikk lurt den unna ødeleggelsen.

M/1884-Jarmannbajonett med skinnbalg. Skinnbalgen finnes i to forskjellige varianter, den som ikke vises på bildet her har utvendig dopsko.

De meste av stålet som ble smeltet om på Raufoss, kunne ikke brukes av tyskerene, da det var for hardt.

Nærbilde av M/1884-kårdebajonetten

M/1884 med modifisert M/1894 kepi for artilleriet.

M/1884-bajonett på M/1877 feltjakke (menig)