Pluggbajonetten

De første bajonettene som ble tatt i bruk av kalles pluggbajonetter eller spunsebajonetter. Bajonetten ble festet til skytevåpenet ved at det ble tredd ned i løpet (plugget i løpet). Denne bajonett-typen har den åpenbare ulempen at våpnene ikke kunne avfyres med bajonetten montert i munningen, så bajonetten måtte fjernes før man fikk ladet på nytt. For å bøte på dette ble døllebajonetten utviklet.

Pluggbajonetten ble brukt i Skandinavia på slutten av 1600-tallet og var tidlig på 1700-tallet utkonkurrert av døllebajonetten.

Plugg-bajonett fra Østerrike eller Sør-Tyskland ca 1750. Håndtaket kan monteres begge veier, slik at bajonetten også kan benyttes som en dolk. Bladet er gravert og enkeltegget.