Husqvarna Gevärsfaktori/Vapenfabriks AB

Historie

I 1689 ble det i Huskvarna utenfor Jönköping, etter forslag av friherre og landshøvding i Jönköping, Erik Dahlbergh, anlagt et underbruk av Jönköpings Gevärfaktori. Fabrikken ble lagt på et hensiktsmessig sted i nærheten av fossefallet i Huskvarna. Resten av virksomheten i Jönköpings Gevärfaktori flyttet snart etter.

Husqvarna fabrikk, fotograf ukjent

Fredrik Ehrenpreu overtar fabrikken som privatiseres i 1757 under navnet Husqvarna Gevärsfaktori.

Aksjeselskapet Husqvarna Vapenfabriks Aktiebolag dannes i 1867. I årene fra 1877 till 1946 satser Husqvarna hardt på private kunder og antallet ansatte øker fra omkring 180 til ca 6.000.

Husqvarna fabrikker i 1938, fotograf ukjent.

I slutten av 1960-årene solgte selskapet all rifleproduksjon og militære kontrakter til Carl Gustafs Stads Gevärsfaktori.

Bajonetter

Tabellen nedenfor viser bajonetter produsert på Husqvarna Gevärsfaktori/Vapenfabriks AB.

ModellTypeKommentarAntall (ca)
M/1811Døllebajonett
M/1815Døllebajonett
M/1815 MuskettDøllebajonett
M/1815-26Døllebajonett
M/1840 og M/1845Døllebajonett
M/1845 MarinenDøllebajonett
M/1851 MarinenDøllebajonett?
M/1815-26-54Døllebajonett
M/1856Døllebajonettca 2000
M/1857Døllebajonett
M/1860Døllebajonett
M/1864Døllebajonett
M/1867Døllebajonett
M/1867-89
DøllebajonettModifisert på CG
M/1894KnivbajonettProdusert for Norges eksilregjering2000