M/1845 Marine

Døllebajonett til M/1845-perkusjonsmuskett for Marinen

Sweden

Bajonetten ble levert til den svenske M/1845 perkusjonsmusketten, og ble brukt av den svenske marinen. Bajonetten ligner på M/1840 bajonetten, men er kortere.

M/1840 øverst og M/1845 nederst. Man kan se at bajonettene har likhetstrekk og at M/1845-bajonetten er kortere.

Bajonetten ble produsert ved Husqvarna og Carl Gustaf Stads fabrikker.

Dimensjoner (lengde i mm)

Lengde Lengde bladLengde dølleDiameterVekt
ca 565ca 480ca 66ca 23

Dølle M/1845 marinebajonett produsert av Carl Gustaf Stads