Bajonetter

På denne nettstedet presenterer jeg bajonetter brukt i Norge, Sverige og Danmark. Bajonettene jeg viser ble brukt i en periode som strekker seg fra 1700-tallet fram til i dag. Vanligvis er bajonettene er produsert av brukerlandet, men mange er også gitt, importert eller erobret fra andre land. På grunn av unionene med Danmark og Sverige, ser vi at mange og spesielt de tidlige danskproduserte bajonettene også ble brukt i Norge.

På dette nettstedet viser jeg også bajonettasker eller bajonettheng brukt i Skandinavia. Disse er ofte vanskeligere å få tak i enn selve bajonettene siden de ofte er laget av lær, et materiale som holder seg dårligere enn stål og andre metaller.

M/1884-bajonett for Jarmann repeterende rifle

M/1894-bajonett for Krag-Jørgensen rifle