Typer

Bajonetter klassifiseres ofte inn i hovedtyper. Disse bajonett-typen hører gjerne ofte til en bestemt tidsperiode, ettersom bajonett-trendene driver utviklingen videre. Noen ganger ser man allikevel noen ganger at utypiske løsninger velges.

Man har også bajonetter som tilhører flere forskjellige typer.

På undersidene vises hovedtypene.