M/1956 SLK

Norway

Knivbajonett ombygd fra M/1894(-43) til M/1956 SLK for US-karabin

Etter krigen ble tilsammen 31.000 av Krag-Jørgensen-bajonettene M/1894 og M/1894-43 ombygd til å passe M1 US-karabinen (Selvladekarabin). Ombygningen ble bestilt av Hærens Våpentekniske Korps. Den 2. november 1956 bestilte Forsvaret 30.000 bajonetter og i en senere tilleggsordre 1.000 stk til. Hvem som stod for selve ombygningen er ukjent, i følge Walther Svendsen Nordisk Våpenforum nr. 3 1986 var det snakk om en Oslo-bedrift.

Bajonetten ble trolig brukt av Heimevernet.

M/1956-SLK

For at bajonetten skulle passe til M1 karabinen ble det gjort tre endringer.

  1. Festesporet på bajonetten ble gjort litt bredere (0,2mm) for å passe bajonettklakken på M1 karabinen.
  2. Det ble kuttet vekk en del av åpningen rundt låseslissen på bajonetten, slik at bajonetten skulle sitte bedre i bajonettklakken.
  3. Det ble slipt inn en åpning der en pipering ble festet.

Bajonetten til venstre er en umodifisert M/1894-bajonett. På bajonetten til høyre synes tydelig hvor metallet er fjernet.

Bildet viser at det var nødvendig å kutte i bakenden av bajonetten for at den skal kunne tres helt inn på bajonettklakken. På bildet er bajonetten festet på et løst fremre løpsbånd.

En pipering ble montert i et innfrest spor.

Balgen ble ombygd med å feste en bærestropp i web-stoff. Denne bærestroppen har en metall-bøyle som passer pistolbelte av Nato-type.

Det ble tidlig gjort forsøk med å feste selve metalbøylen som skal passe i pistol-beltet, til de gamle lærhengene til Krag-Jørgensen-bajonetten. Men det ble ikke jobbet videre med dette. Jeg er usikker på om det i dag finnes igjen slike heng, men denne løsningen finnes dokumentert på tegninger. Kilde: Walther Svendsen.

Både M/1894 og M/1894-43 bajonettene ble endret.

Bajonetten øverst var opprinnelig en krigsprodusert Krag-Jørgensen bajonett M/1894-43. Den nederste var opprinnelig en eldre M/1894 bajonett.

Ombygningen av bajonettene og balgene ble utført hver for seg. Derfor er det ikke vanlig å finne nummerlike bajonetter.

 

Luftforsvaret merket noen av sine bajonetter med et gult nummer. Muligens er bajonetten på bildet merket av Luftforsvaret, men den konverterte bajonetten ble i hovedsak brukt av Heimevernet.

US karabin M1 med bajonett. Bilde Jens Becker.

 

Detalj montering. Bilde Jens Becker

Opprinnelig hadde ikke M1 karabinen feste for bajonett. Men fra 1945 ble det i USA laget et nytt fremre løpsbånd med bajonettklakk. I Norge brukte Forsvaret bajonetter med bajonettfeste, mens politiet brukte løpsbånd uten bajonettfeste.

Bildene i karusellen nedenfor er brukt etter avtale med Jens Becker.