M/1956 SLK

Norway

Knivbajonett ombygd fra M/1894(-43) til M/1956 SLK for US-karabin

Etter krigen ble tilsammen 31.000 av Krag-Jørgensen-bajonettene M/1894 og M/1894-43 ombygd til å passe M1 US-karabinen (Selvladekarabin). Ombygningen ble bestilt av Hærens Våpentekniske Korps. Den 2. november 1956 bestilte Forsvaret 30.000 bajonetter og i en senere tilleggsordre 1.000 stk til. Hvem som stod for selve ombygningen er ukjent, i følge Walther Svendsen Nordisk Våpenforum nr. 3 1986 var det snakk om en Oslo-bedrift.

Bajonetten ble trolig brukt av Heimevernet.

M/1956-SLK

For at bajonetten skulle passe til M1 karabinen ble det gjort tre endringer.

  1. Festesporet på bajonetten ble gjort litt bredere (0,2mm) for å passe bajonettklakken på M1 karabinen.
  2. Det ble kuttet vekk en del av åpningen rundt låseslissen på bajonetten, slik at bajonetten skulle sitte bedre i bajonettklakken.
  3. Det ble slipt inn en åpning der en pipering ble festet.

Bajonetten til venstre er en umodifisert M/1894-bajonett. På bajonetten til høyre synes tydelig hvor metallet er fjernet.

Bildet viser at det var nødvendig å kutte i bakenden av bajonetten for at den skal kunne tres helt inn på bajonettklakken. På bildet er bajonetten festet på et løst fremre løpsbånd.

En pipering ble montert i et innfrest spor.

Balgen ble ombygd med å feste en bærestropp i web-stoff. Denne bærestroppen har en metall-bøyle som passer pistolbelte av Nato-type.

Det ble tidlig gjort forsøk med å feste selve metalbøylen som skal passe i pistol-beltet, til de gamle lærhengene til Krag-Jørgensen-bajonetten. Men det ble ikke jobbet videre med dette. Jeg er usikker på om det i dag finnes igjen slike heng, men denne løsningen finnes dokumentert på tegninger. Kilde: Walther Svendsen.

Både M/1894 og M/1894-43 bajonettene ble endret.

Bajonetten øverst var opprinnelig en krigsprodusert Krag-Jørgensen bajonett M/1894-43. Den nederste var opprinnelig en eldre M/1894 bajonett.

Ombygningen av bajonettene og balgene ble utført hver for seg. Derfor er det ikke vanlig å finne nummerlike bajonetter.

 

Luftforsvaret merket noen av sine bajonetter med et gult nummer. Muligens er bajonetten på bildet merket av Luftforsvaret, men den konverterte bajonetten ble i hovedsak brukt av Heimevernet.

Det finnes et fåtall bajonetter M/med hvitmalte heng. Disse ble muligens benyttet av militærpolitiet. Alle de kjente eksemplarer med disse hvitmalte hengene stemplet med store gule tresifrede nummer.

US karabin M1 med bajonett. Bilde Jens Becker.

Opprinnelig hadde ikke M1 karabinen feste for bajonett. Men fra 1945 ble det i USA laget et nytt fremre løpsbånd med bajonettklakk. I Norge brukte Forsvaret bajonetter med bajonettfeste, mens politiet brukte løpsbånd uten bajonettfeste.