Norske heng

Norway

Her vil du finne bilder og litt informasjon om noen heng til norske bajonetter.

Heng
M/1859, M/1860, M/1867 og M/1876
M/1884 marine
M/1894 og M/1916
Belgisk modifisert M/1894-43
M/1944 basert på svensk M/1896
Ukjent M/1894?
Heng til K98 for flyvåpenet
Heng for K98 bajonett i bruk fra etter andre verdenskrig
Heng brukt av H.M. Kongens garde

Heng til M/1859-, M/1860- og M/1867-bajonett

Bajonett- og patrontasker i forskjellige farger til Krag-Jørgensen-riflen