Heng til M/1894 og M/1916


Norway

Generelt om heng til Krag-Jørgensen

Det avtagbare hengene som ble brukt til M/1894 og M/1916 Krag-Jørgensen-bajonettene ser like ut. Men balgen på M/1916-bajonetten er noe tykkere enn M/1894 bajonetten. Derfor er henget til M/1916 bajonetten noe rommere og en M/1916-balg vil ikke passe inn i et M/1894-heng.

Bajonett-tasker og patrontasker til Krag-Jørgensen i svart, brun og grått/hvitt

De første 3.720 M/1916-bajonettene som ble produsert ble levert med lærbalg der henget er en integrert del av balgen. Resten ble levert med den vanligere typen avtagbare heng.

Forskjellige typer bajonett-tasker til Krag-Jørgensen

Krag-heng med forskjellig fasong. Det til venstre har den mest vanlige fasongen. Det til høyre ble brukt av Heimevernet etter krigen.

Undersiden av hengene på bildet ovenfor.

Henget kan ofte være vanskelig å fjerne fra balgen, spesielt gjelder dette balger produsert av Steyr og Husqvarna, hvor firkanten på baksiden av balgen stikker tydeligere ut enn på den Kongsberg-produserte.

Heng brukt av Heimevernet

Heimevernet (HV), som ble opprettet i 1946, brukte Krag-Jørgensen bajonetter i en periode etter krigen. På grunn av mangel på heng fikk de laget heng av den smalere typen som vises nedenfor.

M/1894 i heng brukt av HV etter krigen

Rett heng

Heng brukt av Krigsskolen

Til bruk med gallauniformen benyttet kadettene ved Krigsskolen et svart heng med rødt kant i stoff. Når offiserene benyttet sabel til galla, benyttet kadettene bajonetter med dette henget. For Krigsskolen ble dette utseende ble senere videreført med henget på M/1942 Garand-bajonetten.

M/1984-heng for krigsskolen.

Undersiden av henget brukt av Krigsskolen

Krigsskolebrukt heng. Fra venstre heng til M/1942 SLG og til høyre heng til M/1894 Krag-Jørgensen

Undersiden av hengene på forrige bilde