Heng til M/1894 og M/1916


Norway

Generelt om heng til Krag-Jørgensen

Det avtagbare hengene som ble brukt til M/1894 og M/1916 Krag-Jørgensen-bajonettene ser like ut. Men balgen på M/1916-bajonetten er noe tykkere enn M/1894 bajonetten. Derfor er henget til M/1916 bajonetten noe rommere og en M/1916-balg vil ikke passe inn i et M/1894-heng.

Bajonett-tasker og patrontasker til Krag-Jørgensen i svart, brun og grått/hvitt

De første 3.720 M/1916-bajonettene som ble produsert ble levert med lærbalg der henget er en integrert del av balgen. Resten ble levert med den vanligere typen avtagbare heng.

Forskjellige typer bajonett-tasker til Krag-Jørgensen

Krag-heng med forskjellig fasong. Det til høyre har den formen man oftest ser. Det til venstre ble brukt av Heimevernet etter krigen. Det lange svarte passer til en M/1916-bajonett.

Undersiden av tre av hengene på bildet ovenfor.

Henget kan ofte være vanskelig å fjerne fra balgen, spesielt gjelder dette balger produsert av Steyr og Husqvarna, hvor firkanten på baksiden av balgen stikker tydeligere ut enn på den Kongsberg-produserte.

Forskjellige M/1894- og M1916-heng

Heng brukt av Heimevernet

Heimevernet (HV), som ble opprettet i 1946, brukte Krag-Jørgensen bajonetter i en periode etter krigen. På grunn av mangel på heng fikk de laget heng av den smalere typen som vises nedenfor.

M/1894 i heng brukt av HV etter krigen

Kort rett heng

Langt rett heng

Sømmen på det lange svarte henget på bildet nedenfor minner om sømmen på det brune til venstre brukt av Hjemmevernet, men virker eldre. Henget passer til M/1916-bajonetten.

Heng brukt av Krigsskolen

Til bruk med gallauniformen benyttet kadettene ved Krigsskolen et svart heng med rødt kant i stoff. Når offiserene benyttet sabel til galla, benyttet kadettene bajonetter med dette henget.

Kragbajonett i med heng, belte og uniform fra krigsskolen. Uniformen på bildet ble brukt av en kadett som ble uteksaminert fra krigsskolens nedre avdeling infanterilinje i 1926

For Krigsskolen ble dette utseende ble senere videreført med henget på M/1942 Garand-bajonetten.

M/1984-heng for krigsskolen.

Undersiden av henget brukt av Krigsskolen

Krigsskolebrukte heng. Fra venstre heng til M/1942 SLG og til høyre heng til M/1894 Krag-Jørgensen

Undersiden av hengene på forrige bilde

Belte, heng og kepi fra samme kadett uteksaminert fra krigsskolen i 1926