M/1916

Norway

Lang knivbajonett for Krag-Jørgensen rifle og karabin.

Før første verdenskrig ble det sett på som viktig med lang rekkevidde på den monterte bajonetten, og trenden var at bajonettene ble lengre. For den korte M/1912 Krag-Jørgensen karabinen ble det derfor utviklet en lang knivbajonett, M/1913, basert på M/1894-bajonetten. M/1916-bajonetten er en mer robust utgave av M/1913-bajonetten og har på hver side av bladet en hulsliping som avsluttes litt før tuppen.

M/1894 øverst, M/1916 i midten og avkortet M/1916 nederst

Tidlig M/1916 med lærbalg

M/1913 øverst, M/1916 med lærbalg i midten, M/1916 med stålbalg og heng nederst

M/1916 med lærbalg øverst, med vanlig stålbalg nederst.

M/1916 med stålbalg og heng

Stålbalgen på M/1916 er noe tykkere enn M/1894, så bajonetthengene går ikke om hverandre. Det ble bestemt at både M/1894-riflen og M/1912-karabinen skulle leveres med den lange bajonetten. Til M/1894-riflen ble det laget 31.000 bajonetter og til M/1912-karabinen ble det laget 12.160 bajonetter. Den eneste forskjellen mellom disse bajonettene er at serienummeret stemmer overens med det enkelte (type) skytevåpen. M/1916-bajonetter med serienummer mellom 121.000 og 152.000 ble levert til M/1894-riflen.

Med M/1916 montert på M/1894-riflen fikk man en imponerende rekkevidde

43.481 bajonetter ble produsert på Kongsberg våpenfabrikk med følgende serienummer:

Fra nrTil nrKommentar
1320Overlapp med M/1894
12 15912 178
13 17916 678
21 47921 678
21 67930 118
121 000152 000
De første 3.720 M/1916 bajonettene ble slik som M/1913 levert med lærbalg. Deretter gikk man over til å bruke stålbalg. Et ukjent antall M/1916 bajonetter ble forkortet av tyskerene under krigen til M/1916 kort.

Det ble produsert noen unummererte reservebajonetter. Bajonetten nedenfor er en slik.

Erstatningsbajonetten er merket med merket til Haakon den 7. Godkjenningsmerke og Kongsberg våpenfabrikk sin K, men den er ikke fått noe serienummer