Sabelbajonetten

Utviklingen av sabelbajonetten startet på 1800-tallet og typen ble mer populær fram til tidlig 1900-tall. Sabelbajonetten hadde den fordelen at den i tillegg til både å ha lang rekkevide og at den både kunne stikkes og hogge med, også kunne benyttes som et kort sverd eller sabel. Ulempen var at de var så store og tunge at det var vanskelig å sikte på en god måte.

Yataghan-bajonetten er en variant av sabel-bajonetten som ble svært populær fra 1840-årene og fram mot hundreårskiftet. Yataghan-bajonetten kjennetegnes av å ha en dobbel bøy på bladet. Først bøyer sabelen vekk fra siktelinjen hvorpå den bøyer tilbake når den nærmer seg tuppen, slik at tuppen blir pekende i stikkelinjen. Hvorfor dette designet ble valgt er usikkert. Noen hevder at det bøyde bladet gjør bajonetten bedre egnet til å hogge med. Designet gjør i hvert fall at munningen på skytevåpenet blir lettere tilgjengelig f.eks. for ladning og pussing.

Yataghan-design, modellen på bildet er kanskje Egyptisk M/1914 bajonett (forandret)

Et eksempel på bajonetter av Yataghan-typen er den franske Model 1866 «Chassepot»-bajonetten. I Norge finner man igjen designet i M/1851 og i M/1859-type bajonetter.

M/1851