Svensk M/1704

Sweden

Svensk døllebajonett til flintåsmuskettene M/1704, M/1704 dragon og M/1704-89

Under karolinertiden var svenskenes stridstaktikk svært forskjellig fra taktikken som ble brukt på kontinentet i Europa. Den var meget offensiv og førte ofte til nærkamper med blankvåpen slik som piker, sverd og bajonetter. Spesielt bajonetten ble fra 1704 sett på som svært viktig i en karoliners utrusting.

M/1704 bajonetten ble bruk til flintlåsmuskettene  M/1704, M/1704 for dragoner og forandringsmodellen M/1704-89 til marinen.

Bajonetten ble produsert i et stort omfang i Örebro, Jönköping, Norrköping og Stockholm.

Svensk M/1704 bajonett

M/1704 bajonetten til høyre kan skilles fra den senere M/1716 bajonetten til venstre ved at bladet har større avstand fra døllen.

M/1704 til venstre, M/1716 til høyre.

Detalj, merke på klingen M/1704 bajonett