Døllebajonetten

Døllebajonetter også kalt hylsebajonetter (engelsk socket bayonet) kjennetegnes ved at bajonetten festes til skytevåpenet med en metallhylse tredd på løpet.

Døllen som gir navnet til bajonett-typen

Døllebajonettene overtok for pluggbajonettene. Bajonettbladet ble plassert litt ut fra siden av våpenet slik at det kunne lades og avfyres med bajonetten montert på våpenet.

Dansk og norsk døllebajonett M/1746

Døllebajonettene er ikke gode å holde i når de ikke er montert på våpenet, og heller ikke praktiske å benytte som sverd eller kniv. Dette førte til at andre typer bajonetter ble utviklet.

Det finnes også eksempler på bruk av døllebajonetter i nyere tid, slik som den britiske L3A1 (SA80) bajonetten.

Postkort: «Soldaten» maleri av Carl Röchling