M/1894-43 modifisert belgisk heng

Norway

Tyskerne modifiserte under andre verdenskrig en mengde belgiske M/1916 heng til bruk med M/1894-43 bajonetten. De belgiske hengene var blitt tatt med til Norge av tyskerene under krigen.

Tilpasningen av henget besto i at en stålplate ble satt inn i baksiden av åpningen i henget. Denne stålplaten skulle gripe inn i forhøyningen på baksida av balgen og sikre at balgen ikke løsnet fra henget. Stålplaten er festet med to gjennomgående tapper som kan sees på baksiden av henget.

Modifisert belgisk heng til M/1894-43

På baksiden vises det hvordan metallplaten er festet med to gjennomgående tapper

Henget ble trolig tilpasset for å brukes av avdelingen Den Norske Legion, som var en del av Waffen-SS. Avdelingen som ble opprettet etter initiativ fra Quisling og Terboven trente med norsk utstyr. Disse hadde ambisjoner om å kunne rekruttere hele 30 000 mann, og man så behovet for å måtte skaffe mer norskt utstyr. Den norske legion ble nedlagt i mai 1943 etter at kontraktstiden til de få som meldte seg (ca 1900) gikk ut. Ca 180 av soldatene i Den Norske Legion døde i slagene om Leningrad.

M/1894-43 i modifisert belgisk heng

Forkortet M/1916-bajonett og M/1894-43 bajonett i ombygde belgiske heng.