M/1894-43 modifisert belgisk heng

Norway

Tyskerne modifiserte under andre verdenskrig en mengde belgiske M/1916 heng til bruk med M/1894-43 bajonetten. De belgiske hengene var blitt tatt med til Norge av tyskerene under krigen.

Tilpasningen av henget besto i at en stålplate ble satt inn i baksiden av åpningen i henget. Denne stålplaten skulle gripe inn i forhøyningen på baksida av balgen og sikre at balgen ikke løsnet fra henget. Stålplaten er festet med to gjennomgående tapper som kan sees på baksiden av henget.

Merk: Hvis henget mangler stålplaten og de gjennomgående tappene er henget ikke brukt til M/1894-43 bajonetten.

Modifisert belgisk heng til M/1894-43

På baksiden vises det hvordan metallplaten er festet med to gjennomgående tapper

Henget ble trolig tilpasset for å brukes av avdelingen Den Norske Legion, som var en del av Waffen-SS. Avdelingen som ble opprettet etter initiativ fra Quisling og Terboven trente med norsk utstyr. Disse hadde ambisjoner om å kunne rekruttere hele 30 000 mann, og man så behovet for å måtte skaffe mer norskt utstyr. Den norske legion ble nedlagt i mai 1943 etter at kontraktstiden til de få som meldte seg (ca 1900) gikk ut. Ca 180 av soldatene i Den Norske Legion døde i slagene om Leningrad.

M/1894-43 i modifisert belgisk heng

Forkortet M/1916-bajonett og M/1894-43 bajonett i ombygde belgiske heng.