M/1916

Norway

Lang knivbajonett for Krag-Jørgensen rifle og karabin.

Før første verdenskrig ble det sett på som viktig med lang rekkevidde på den monterte bajonetten, og trenden var at bajonettene ble lengre. For den korte M/1912 Krag-Jørgensen karabinen ble det derfor utviklet en lang knivbajonett, M/1913, basert på M/1894-bajonetten. M/1916-bajonetten er en mer robust utgave av M/1913-bajonetten og har på hver side av bladet en hulsliping som avsluttes litt før tuppen.

M/1894 øverst, M/1916 i midten og avkortet M/1916 nederst

Tidlig M/1916 med skinnbalg

M/1913 øverst, M/1916 med skinnbalg i midten, M/1916 med stålbalg og heng nederst

M/1916 med skinnbalg øverst, med vanlig stålbalg nederst.

M/1916 med stålbalg og heng

Stålbalgen på M/1916 er noe tykkere enn M/1894, så bajonetthengene går ikke om hverandre. Det ble bestemt at både M/1894-riflen og M/1912-karabinen skulle leveres med den lange bajonetten. Til M/1894-riflen ble det laget 31.000 bajonetter og til M/1912-karabinen ble det laget 12.160 bajonetter. Den eneste forskjellen mellom disse bajonettene er at serienummeret stemmer overens med det enkelte (type) skytevåpen. M/1916-bajonetter med serienummer mellom 121.000 og 152.000 ble levert til M/1894-riflen.

Med M/1916 montert på M/1894-riflen fikk man en imponerende rekkevidde

43.481 bajonetter ble produsert på Kongsberg våpenfabrikk med følgende serienummer:

Fra nrTil nrKommentar
1320Overlapp med M/1894
12 15912 178
13 17916 678
21 47921 678
21 67930 118
121 000152 000
De første 3.720 M/1916 bajonettene ble slik som M/1913 levert med skinnbalg. Deretter gikk man over til å bruke stålbalg. Et ukjent antall M/1916 bajonetter ble forkortet av tyskerene under krigen til M/1916 kort.

Tidlig M/1916 med skinnbalg øverst. M/1916 med portepee for korporaler og H.M. Kongens Garde nest øverst. Denne har på et tidspunkt fått oppusset balg, M/1916 med stålbalg og heng nest nederst. M/1916 med stålbalg nederst.