M/1860 og M/1867

Norway

Sabelbajonett for kammerlader M/1860, M/1867 Remington og M/1860-68 Marineremington

Designet på M/1859 sabelbajonetten ble videreført til de nyere 4 linjers riflene M/1860 kammerlader, M/1867 Remington rulleblokk og M/1860-68 Marineremington rulleblokk.

Den samme bajonetten kan benyttes til alle disse 4 linjers geværene. Det er bare mindre forskjeller mellom disse bajonettene. Siden nummerseriene er overlappende, er det vanskelig å vite hvilket gevær bajonetten ble levert til.

4 linjers sabelbajonett produsert Kongsberg Våpenfabrikk. Bajonetten ble gitt en balg i lær, med integrert dopsko av messing.

Kammerlader M/1860

Rundt midten av 1850-årene så militæret i Norge og Sverige behov for å få redusert kaliberet på riflene de brukte. I 1860 kom de frem til et nytt felles norsk-svensk kaliber kalt 4 linjer. Det nye kaliberet ble brukt i M/1860-kammerladergeværet. Den fire linjers patronen var en randtent patron, som først kom i kaliber 12,17 × 42 mm og senere 12,17 × 44 mm. Geværet ble i Norge tillegg til sabelbajonett (M/1860) også gitt en døllebajonett (M/1860 – M1867).

Kammerladeren ble produsert på Kongsberg Våpenfabrikk frem til slutten av 1867, da Lunds forandringsmodell ble innført. Lunds forandring gjorde at man nå kunne lade med enhetspatroner i metall.

M/1867 Remington Rolling Block

Samme år ble det besluttet å innføre M/1867 Remington-geværet etter at den norsk/svenske geværkommisjonen den 12. april hadde anbefalt dette. Geværkommisjonen konkluderte etter overveielser med at geværet burde utstyres med bajonett. Videre konkluderte de med at både dølle- og sabelbajonett kunne brukes. Døllebajonetten skulle bruneres og sabelbajonetten som ble brukt til M/1860-kammerladergeværet kunne videreføres. Geværet med sabelbajonett ble approbert av H M Kongen for det norske infanteriet den 22. november 1867

M/1867 Remington rolling block rifle produsert på Kongsberg Våpenfabrikk med M/1867 bajonett.

Den samme sabelbajonetten kan benyttes til alle disse 4 linjers geværene. Det er bare mindre forskjeller mellom bajonetter levert til M/1860 og M/1867 riflene. Siden nummerseriene er overlappende, er det vanskelig å vite hvilket gevær bajonetten ble levert til.

Noen av M/1867 riflene ble produsert av Husqvarna i Sverige. Sammen med disse ble det levert bajonetter produsert ved Eskilskuna AB i tre forskjellige leveranser.

Produsert av:

ProdusentÅrstallAntallSerienummerInspeksjonsmerke
Kongsberg Våpenfabrikk1870-188355380Flere forskjellige
Eskilstuna Lev. 1
1870ca 2000?WA
Eskilstuna Lev. 2
1871ca 2000?1 B-2000 BIdb
Eskilstuna Lev. 31873ca 2000?2000-4019H.H.
ProdusentSerienummerMerker
Kongsberg Våpenfabrikk
Eskilstuna Jernmanufactur AB, leveranse 1
Eskilstuna Jernmanufactur AB, leveranse 2
Eskilstuna Jernmanufactur AB, leveranse 3

De svenskproduserte bajonettene ble godkjent av følgende kontrolloffiserer:
IdB:  Edward Govert In de Betou, født: 12/5 1839.
HH: Harald Gudmar Andreas Holm, født: 6/7 1844.
WA: Pehr Wilhelm Amnell, født: 22/1 1842, død. 27/11 1898.

Kilde: Svenskproduserte bajonetter: BEN74 på svartkrutt.net

I Sverige ble døllebajonetten M/1867  og den norskinspirerte M/1867 sabelbajonetten brukt til Remington-geværet.

Bajonetten er montert på høyre side av M/1867 geværet

Montert bajonett på M/1867 Remington rolling block

M/1860-68 Marineremington

Videre fikk marine- og postdepartementet den 8. februar 1868 tillatelse til å gjøre om 500 4-linjers kammerladere til a benytte Remington rolling block mekanisme. Disse riflene kan betegnes M/1860-68. Totalt 514 slike riflter ble gjort om for marinen. Også til denne riflen ble det brukt samme type sabelbajonett og to døllebajonetter M/1843-68 og M/1860.

Generelt

Noen bajonetter har blitt endret til M/1876 og sappørsabel M/1905.

Mer informasjon om balgen og henget til bajonetten finner du her.

M/1860-bajonett med heng

Norsk soldat med sabelbajonett og Remington rifle. Merk at soldaten i tillegg til den lange sabelbajonetten montert på riflen også har en annen i beltet. Dette utstyret av nok  lånt for anledningen.