M/1860

Norway

M/1860 sabelbajonett for kammerlader M/1860, M/1867 Remington og M/1860-68 Marineremington

Sabelbajonett med Yataghan-blad og skinnbalg.

Rundt midten av 1850-årene så militæret i Norge og Sverige behov for å få redusert kaliberet på riflene de brukte. I 1860 kom de frem til et nytt felles norsk-svensk kaliber kalt 4 linjer. Det nye kaliberet ble brukt i M/1860-kammerladergeværet. Geværet ble i Norge gitt både en døllebajonett (M/1860 – M1867) og en sabelbajonett (M/1860) som lignet på M/1859-sabelbajonetten.

M/1860 sabelbajonett fra Kongsberg Våpenfabrikk

Dette geværet ble produsert på Kongsberg Våpenfabrikk frem til slutten av 1867, da Lunds forandringsmodell ble innført. Lunds forandring gjorde at man nå kunne lade med enhetspatroner i metall.

Samme år ble det besluttet å innføre M/1867 Remington-geværet etter at den norsk/svenske geværkommisjonen den 12. april hadde anbefalt dette. Geværkommisjonen konkluderte etter overveielser med at geværet burde utstyres med bajonett. Videre konkluderte de med at både dølle- og sabelbajonett kunne brukes. Døllebajonetten skulle bruneres og sabelbajonetten som ble brukt til M/1860-kammerladergeværet kunne videreføres. Geværet med sabelbajonett ble approbert den 22. november 1867. Hanevik: Norske militærgeværer etter 1867.

Videre fikk marine- og postdepartementet den 8. februar 1868 tillatelse til å gjøre om 500 4 linjers kammergevær til a benytte Remington rolling block mekanisme. Disse riflene kan betegnes M/1860-68. 514 slike geværer ble gjort om for marinen. Også til denne riflen ble det brukt samme type sabelbajonett og to døllebajonetter M/1843-68 og M/1860.

Den samme bajonetten kan benyttes til alle disse 4 linjers geværene. Det er bare mindre forskjeller mellom bajonetter levert til M/1860 og M/1867 riflene. Siden nummerseriene er overlappende, er det vanskelig å vite hvilket gevær bajonetten ble levert til.

Noen av M/1867 riflene ble produsert av Husqvarna i Sverige. Sammen med disse ble det levert bajonetter produsert ved Eskilskuna AB i to forskjellige leveranser.

Produsert av:

ProdusentÅrstallAntallSerienummerInspeksjonsmerke
Kongsberg Våpenfabrikk1870-188355380Flere forskjellige
Eskilstuna Jernmanufactur AB1870 - Ca 3000?Leveranse 1 har snr med prefix "B"Lev 1: IdB
Lev 2: HH eller WA
ProdusentSerienummerMerker
Kongsberg Våpenfabrikk
Eskilstuna Jernmanufactur AB, leveranse 1.
Eskilstuna Jernmanufactur AB, leveranse 2.

De svenskproduserte bajonettene ble godkjent av følgende kontrolloffiserer:
IdB:  Betou, Edward Govert In de. født: 12/5 1839.
HH: Harald Holm født: 6/7 1844.
WA: Pehr Wilhelm Amnell født: 1842 d. 1898.

I Sverige ble blant annet døllebajonetten M/1867 brukt til Remington-geværet.

Noen bajonetter har blitt endret til M/1876 og sappørsabel M/1905.

Mer informasjon om balgen og henget til bajonetten finner du her.

M/1860-bajonett med heng

Norsk soldat med sabelbajonett. Merk at soldaten i tillegg til den lange sabelbajonetten også har et annet langt sidevåpen på bildet. Kanskje var dette lånt for anledningen?