M/1876

Norway

M/1876-sabelbajonett for Krag Petersson magasinrifle

Krag Petersson magasinrifle ble hovedsaklig produsert av Carl Gustaf Stads og Carl Johans Vern fabrikker i Sverige. Riflen fikk rørmagasin, og var et av de første repetergevær som ble tatt i bruk på verdensbasis. Riflen brukte radtenningspatroner.

Et lite antall på ca 20 rifler (17?) ble produsert av Kongsberg Våpenfabrikk. Totalt ble 975 rifler produsert. Riflene fikk en bajonett som ble tilpasset til hver enkelt rifle. Bajonetten kom derfor unummerert fra fabrikken, men fikk påstemplet matchene serienummer på parérstangen.

De nye bajonettene ble produsert på Kongsberg Våpenfabrikk og ble brukt av marinens artilleri. Bajonettene ble levert fra 1877 til 1881.

M/1876 Krag-Petersson bajonett med lærbalg

Bajonetten er i første øyekast svært lik M/1860-bajonetten. Men festesporet er litt bredere. En M/1876-bajonett kan lettest skilles fra M/1860-bajonetten ved at den har nummereringen på parérstangen, mens M/1860 bajonetten bare har nummerering på bladbrystet (ricassoen).

M/1867-bajonett

Serienummeret til bajonetten er stemplet på parérstangen.

Noen av bajonettene brukt til Krag Petersson-riflen er trolig ombygde M/1860(67)-bajonetter. Disse har fått det tidligere serienummeret slipt bort.

Utsnitt M/1876-bajonett