Svensk M/1867 sabelbajonett

Sabelbajonett til M/1867 gevær

Det svenske militæret besluttet i 1867 å innførte en ny rifle med metal-patroner. Riflen som fungerte etter rolling block-prinsippet ble produsert på lisens fra Remington.  CarlGustafs stads Gevärsfaktori og Husqvarna Vapenfabriks Aktiebolag produserte riflen i Sverige.

De fleste riflene ble utstyr med en stukat døllebajonett M/1867, men marinen bestilte et mindre antall sabel-bajonetter. De aller fleste av M/1867-bajonettene ble levert til marinen, men det finnes et lite antall bajonetter som ikke er merket med den Svenske Marinens stempel treforken (svensk treudde). Disse ble trolig benyttet i den svenske hæren.

Svensk M/1867 produsert ved Esklistuna jernmanufaktur

Disse bajonettene ble basert på de norske M/1859 og M/1860 sabelbajonettene. Den største forskjellen er at den svenske er en del kortere. Den er omring 63,5 cm lang mens den norske er ca 71 cm lang.

Det ble levert 4.000 bajonetter til den svenske marinen produsert av Eskilstuna jernmanufaktur og 200 produsert av Svalling Mölntorp. Bajonetter fra Svalling Mölntorp er svært vanskelige å finne og det er usikkert om disse bajonettene ble montert eller om det bare finnes løse løse klinger. I tillegg kommer altså et lite antall bajonetter levert til hæren.

Nederst den svenske M/1867-sabelbajonetten (Eskilstuna) ved siden av en noe lengre norsk M/1860(-67) .

Festeanordning for balgen, er en messingbøyle. En mekanisme som er mer robust enn den tilsvarende norske stroppen av lær.

 

Informasjon om bajonetthenget til M/1867 finner du her.

I 1913 ble 40o bajonetter nå med benevning M/1867-94-14 bygd om til å passe M/1894 karabinen.

I 1903 ble det besluttet å konvertere en del bajonetter til sabler.

M/1903 sabel for kystartilleriet

Et antall M/1867-sabelbajonetter ble ombygd til sabler og gitt til soldater i det svenske kystartilleriet. Der ble de brukt helt fram til andre verdenskrig, og til og med under krigen.

Bajonettene ble ombygd ved at festesporet ble fylt igjen og låseknappen ble slipt ned.

Øverst sabel M/1903 for kystartilleriet. Nederst bajonett M/1867 for marinen.

Bildet viser en M/1903 sabel med lærbalg. Balgene som ble brukt til M/1867-bajonetten ble ikke modifisert og ble brukt videre til sabelen. Det brune henget ble brukt til M/1903-sabelen. Til M/1867-bajonetten ble det brukt svart heng.

Til venstre M/1903-sabel, til høyre M/1867-bajonett

M/1903 sabelen ble brukt i en årrekke i Sverige, hvor den ble brukt til vakttjeneste helt til ut på 50-tallet.