M/1843-68

Norway

M/1843-68 døllebajonett omgjort fra M/1843 til bruk med Remington rolling block (M/1860-68)

Den 8. februar 1868 fikk marinen tillatelse til å konvertere 500 stk. 4 linjers kammerladergeværer (M/1860) til nå å bruke Remington sin rolling block mekanisme.

Dette ble sett på som tilstrekkelig til å forsyne de viktigste fartøyene i Marinen. Regnskaper viser at totalt 514 rifler ble konvertert. Kilde: https://svartkrutt.net/artikler/vis.php?id=61

Noen av disse kammerladergeværene ble trolig utstyrt med en modifisert M/1843 (marine) døllebajonett. I tillegg ble sabelbajonetten M/1860 og døllebajonetten M/1860 brukt.

For at bajonetten skulle passe til en pipe med mindre kaliber ble døllen krympet.

M/1843-68 til venstre og M/1843 til høyre. Bildet viser at diameteren på døllen på M/1843-68-bajonetten er mindre. I tillegg kan du se hvordan forsterkelsesringen på døllen er forkortet.

Legg merke til sporene etter skjøting av flensen til venstre på bildet

Et ukjent antall bajonetter ble modifisert.

M/1843-68

M/1843-68