M/1843 Marine

Døllebajonett for M/1843 perkusjons-tappgevær for Marinen

Norway

M/1843-musketten ble produsert på Kongsberg Våpenfabrikk, som var tidlig ute med å produsere en ren perkusjonmuskett. Mange andre våpenfabrikker var opptatt med å konvertere flintlås-musketter til perkusjonslås.

Musketten ble produsert for Marinen og ble levert med døllebajonetten M/1843.  Bajonetten ble trolig produsert i under 900 eksemplarer. En lite antall bajonetter ble endret til M/1843-68.

Bajonetten er merket med kronet K for Kongsberg våpenfabrikk.

Lengde Lengde bladLengde dølleDiameterVekt
ca 575ca 495ca 68ca 22

M/1843-marinebajonett

Stemplet kronet K (Kongsberg Våpenfabrikk)