M/1846, M/1849 og M/1855

Norway

Døllebajonett for Kammerlader M/1846, M/1849, M/1855 og M/1867 (18 lødig)

De 18 lødige kammerladerne M/1846, M/1849 and M/1855 ble brukt i en årrekke og ble modifisert i flere omganger. I tillegg ble et ukjent antall av dem endret til patrongevær (Landmark) med betegnelse M/1867 (Marine).

M/1846-, M/1849-, M/1855-bajonettene er like, den eneste måten å skille disse på er å se på nummerering og merking.

Etter endringen til M/1867 ble geværene fortsatt brukt sammen med de opprinnelige M/1846, M1849, M/1855 bajonettene Den «18-lødige» M/1867 døllebajonetten kan også kun skilles fra de andre på merking og nummerering. Det er usikkert om det ble produsert nye bajonetter til det omgjorde M/1867 (68) geværet.

Bajonettene ble produsert av i Belga av A. Francotte i Liége Belgia, i Tyskland av Crause Hertzberg og i Norge av Kongsberg Våpenfabrikk.

Fra venstre, døller på bajonetter produsert i hhv. Herzberg, Liége og Kongsberg.

Ved å se på stempler på armen og bladet er det mulig å identifisere hvor bajonetten er produsert.

HertzbergLiégeKongsberg
Halsen eller klingebrystet er ofte merket med RKronet S på armen (her liggende).Bladet merket med kronet K

Produksjonstallene i tabellen under er hentet fra sidene til kvf.no og Aarum og Sægrov «Døllebajonetten i norsk bruk».

ModellProdusentVåpenAntallSerienr
M/1846Kongsberg VåpenfabrikkM/1846ca 27001-2882
Liége, BelgiaM/184615001-1500
Hertzberg, TysklandM/184615001-1500
M/1849Kongsberg VåpenfabrikkM/184960001-6673
Liége, BelgiaM/184920001-2000
Hertzberg, TysklandM/184920001-2000
M/1855KongsbergM/185537006710-10593
M/1867 MarineKongsbergM/1867 (18 lødig) omgjort til LandmarkUkjentUkjent

M/1846-bajonett med lærbalg

Lengde Lengde bladLengde dølleDiameterVekt
ca 575ca 490ca 72ca 23

I starten hadde balgen en messingstang som ble brukt til å feste balgen til henget. I 1860 ble det bestemt at det skulle benyttes en stropp i lær i stedet. De gamle balgene ble endret og kan gjenkjennes ved at hullet til messingstangen er fylt igjen.