M/1846, M/1849 og M/1855

Norway

Døllebajonett for Kammerlader M/1846, M/1849, M/1855 og M/1867 (18 lødig)

De 18 lødige kammerladerne M/1846, M/1849 and M/1855 ble brukt i en årrekke og ble modifisert i flere omganger. I tillegg ble et ukjent antall endret til patrongevær (Landmark) med betegnelse M/1867. Disse ble brukt i Marinen.

M/1846-, M/1849-, M/1855-bajonettene er like, den eneste måten å skille disse på er å se på nummerering og merking.

Etter endringen til M/1867 ble geværene fortsatt brukt sammen med de opprinnelige M/1846, M1849, M/1855 bajonettene Den «18-lødige» M/1867 døllebajonetten kan kun skilles fra de andre på merking og nummerering. Det er usikkert om det ble produsert nye bajonetter til det omgjorde M/1867 (68) geværet.

Bajonettene ble produsert i Liége Belgia av A. Francotte, av Carl P. Crause & Sohne i Hertzberg Tyskland og i Norge av Kongsberg Våpenfabrikk.

Fra venstre, døller på bajonetter produsert i hhv. Hertzberg, Liége og Kongsberg.

Ved å se på stempler på armen og bladet er det mulig å identifisere hvor bajonetten er produsert. I tillegg har døllen på de Hertzberg-produserte bajonettene litt større diameter enn de andre. Dette fordi de skal passe med riflene produsert samme sted. Riflene fra Hertzberg hadde litt tykkere løp.

HertzbergLiégeKongsberg
Halsen eller klingebrystet er ofte merket med RKronet S på armen (her liggende).Bladet merket med kronet K

Produksjonstallene i tabellen under er hentet fra sidene til kvf.no og Aarum og Sægrov «Døllebajonetten i norsk bruk».

ModellProdusentVåpenAntallSerienr
M/1846Kongsberg VåpenfabrikkM/1846ca 27001-2882
Liége, BelgiaM/184615001-1500
Hertzberg, TysklandM/184615001-1500
M/1849Kongsberg VåpenfabrikkM/184960001-6673
Liége, BelgiaM/184920001-2000
Hertzberg, TysklandM/184920001-2000
M/1855Kongsberg VåpenfabrikkM/185537006710-10593
M/1867 MarineKongsberg VåpenfabrikkM/1867 (18 lødig) omgjort til LandmarkUkjentUkjent

Kongsberg bajonett med lærbalg

Lengde Lengde bladLengde dølleDiameterVekt
ca 575ca 490ca 72ca 23

I starten hadde balgen en messingstang som ble brukt til å feste balgen til henget. I 1860 ble det bestemt at det skulle benyttes en stropp i lær i stedet. De gamle balgene ble endret og kan gjenkjennes ved at hullet til messingstangen er fylt igjen.

Utsnitt av balger for M/1846 type bajonetter. Nederst balg med messingfeste. Øverst balg hvor messingfestet er fjernet og erstattet med en lærstropp.

Bajonett produsert i Liége med umodifisert balg