Forkortet M/1913 og M/1916

Norway

Forkortede M/1913- og M/1916-bajonetter for Krag-Jørgensen rifle og karabin

Under den andre verdenskrig bestemte den tyske okkupasjonsmakten at de lange bajonettene Krag-Jørgensen bajonettene ble for lange og uhåndterlige og skulle forkortes. Derfor kuttet de ned et antall M/1913 og M/1916 bajonetter slik at de fikk omtrent samme lengde som M/1894-bajonetten. Disse bajonettene ble kuttet ned til å ha en totallengde på omkring 333 mm. Det er av denne lengden vi i dag finner de forkortede bajonettene.

I tillegg forkortet de ned et mindre, men ukjent antall M/1913 og M/1916 bajonetter til nå å ha en lengde på omkring 385 mm. Disse fikk nå altså omtrent samme lengde som tyskerenes standardbajonetter for M/98K-karabinen. Muligens ble disse brukt sammen med den såkalte Stomperud-Kragen, som er et kort krigsprodusert Krag-Jørgensen gevær. Kilde: Walter Svendsen, NVS årbok 2001/02.

Tyskerene brukte betegnelsen seitengewehr 103(n) på denne forkortede knivbajonetten. I Norge kalles ofte bajonetten i dag forkortet M/1916-bajonett, selv om det i tillegg til M/1916 også ble forkortet M/1913-bajonetter.

Den vanligste utgaven av den forkortete M/1916 har stålbalg og heng i stål og lær.

Denne forkortede utgaven finnes både med lær- og stålbalg.

M/1913-bajonettene og noen av M/1916 bajonettene hadde lærbalg. Lærbalgen ble omarbeidet ved at balgen ble kuttet av øverst nærmest munnblikket. Munnblikket ble så montert på nytt. Videre ble selve lærhenget ble sprettet av og sydd fast på nytt i en rettere vinkel enn den opprinnelig hadde. Trolig foretrakk tyskerene at bajonettene hang rettere ned enn den opprinnelig gjorde når den ble brukt av den norske hæren før krigen. Før omgjøringen hang opprinnelig bajonetten mer på skrå bakover ned fra beltet.

Bajonetten på bildet har nå fått en forkortet lærbalg. På serienummeret, 3095, så kan man se at denne opprinnelig hørte til M/1913-bajonett.

M/1913-balg øverst og den forkortede utgaven nederst. Hvis du ser godt etter så kan du se at henget på den forkortede balgen er rettere enn den uendrede balgen.

Den forkortete balgen øverst har fått lærhenget sydd på nytt med grov tråd etter forkortelsen.

Dopskoen på den forkortede lærbalgen er uendret, balgen ble forkortet i den andre enden.

I tillegg til avkortningen av klingen har noen av de forkortede bajonettene fått serienummeret slipt vekk, eller fått bladet slipt ned på sidene så slik at den nå passer i de smalere M/1894- og M/1894-43-balgene. Klingen på en uforandret M/1913 eller M/1916-bajonett er omkring 5 mm tykk, mens en M/1894-bajonett har en klingetykkelse på omkring 4 mm.

Hulslipningen på den avkortede bajonetten går nå helt ut til spissen. Derfor trenger man å se på serienummeret for å kunne avgjøre om bajonetten opprinnelig var en M/1913 eller en M/1916 bajonett. Som en kuriositet kan det nevnes at det finnes et fåtall avkortede eksemplarer av den allerede svært sjeldne M/1912-prøvebajonetten. Disse kan kjennes igjen på at de har dobbel hullslipning.

Antallet bajonetter som ble forkortet er ukjent.

Det finnes noen forkortede M/1916-bajonetter som er merket med det enkle verktøymerket fra Kongsberg våpenfabrikk. Disse er muligens bajonetter som for forkortelsen har blitt lagret på fabrikken og ikke levert ut til avdelingene. De M/1916 bajonettene jeg har sett med verktøymerke har ikke serienummer eller kontrollmerker. Merket ble trolig påført bajonetten i forbindelse med forkortelsen.

Verktøymerket M/1916-bajonett.

 

Bildet viser tre forskjellige avkortete M/1916-bajonetter. Bajonetten i midten er stemplet med verktøymerket som ble brukt av Kongsberg Våpenfabrikk under krigen. Dette verktøymerket med sin K med krone er mindre forseggjort enn merket som ble brukt tidligere. Denne bajonetten har en opprinnelig blank finish.

Forkortede M/1916 bajonetter. Bajonetten øverst har ombygd belgisk heng. Bajonetten i midten har det vanligste henget i stål og lær. Bajonetten nederst har forkortet lærbalg.

Forkortet og uendret M/1916-bajonetter med lærbalg

Den korte lærbalgen sett fra undersiden.

To forkortede bajonetter med lærbalg. Munnblikket ble festet med en eller to skruer i siden. 

 

Forkortet M/1916-bajonett med modifisert belgisk heng