M/1855

Norway

M/1855 sabelbajonett til infanterigevær M/1855 med bajonettklakk for sabelbajonett.

Artilleri og konstruksjonskommisjonen ønsket i 1854 å kunne kombinere sabler og bajonetter i en sabelbajonett som kunne passe til korporalenes og sersjantenes sabelbajonetter. (Øyvind Flatenes, Norske militære og sivile kammerladningsgeværer, 2021). Armedepartementet godtok forslaget den 8. september 1855, men besluttet at det også skulle gjelde for menige i det lette infanterikorpset og jegerkorpsene.

Øyvind Flatenes har lagt ned mye arbeid med å forske på denne bajonetten, som i de fleste gamle kilder blir betegnet M/1848 for Krigsskolen. Men dette er feil betegnelse, den har aldri blitt brukt med M/1848 kammerladeren.

Omkring 150 bajonetter ble produsert av Kongsberg Våpenfabrikk.

Festet ble etter tester sett på som for svakt. Dette ble forsøkt forbedret, men førte til slutt til at bajonettmodellen ble forkastet.

Bajonetten er merket med Kongsbergs Våpenfabrikks sin K med krone og vanligvis med kontrollmerke.

 

Bajonetten hadde opprinnelig en balg med både utenpåliggende munnblikk og dopsko.

Fra i rundt 1857 ble bajonetten brukt som sidevåpen for spill- og ambulansesoldater og fikk betegnelsen sabelbajonett for tambur.

Tambur ved musketerene Ellend Geithus. Dette er et av få samtidige bilder som viser M/1855 sabelen. Bildet finnes på side 456 av Knut Erik Strøm, Til fotografen i uniform» bind 1, 2011 (Fylkesarkivet i Sogn og Fjordane)