M/1942 SLG (M/1953)

Norway  United States of America

M/1942-bajonett for M1 Garand selvladegevær

USA startet i 1952 med å forsyne militæret i Norge med M/1942-bajonetter, for bruk med M1 Garand selvladegeværet (SLG).

Både den korte M/1942 M1-bajonetten, og varianten laget ved å forkorte M/1905-bajonetten, ble brukt i Norge. Garand-geværet og bajonetten ble brukt helt fram til ca 1970, og enda noe lengre i Heimevernet.

Amerikansk-produsert M/1942-bajonett til M1 Garand-selvladegevær

H.M. Kongens Garde

I H.M. Kongens Garde brukes den fortsatt i drilltroppen. I Garden ble den tilpasset med et eget heng, og fikk svartmalt balg og polert bajonettblad. I tillegg ble det boret hull til festing av portepee.

M1 Garand-bajonetten brukt av HMKG. På bildet ses det spesielle Gardebeltet som gjør at bajonetten har fått et eget skinnheng.

Bajonetten som ble brukt av Garden fikk boret et hull i knappen (pommelen). Dette hullet bruktes for å kunne feste en portepee til bajonetten.

Krigsskolen

Krigsskolen brukte en egen variant av denne bajonetten. Bajonett og balg ble svartlakkert og gitt et integrert svart med røde kanter. Henget er i plaststoff.

Bajonett brukt ved Krigsskolen. Bajonetten på bildet er en avkortet M/1905 bajonett.

Både den korte M/1942 M1-bajonetten, og de forkortede M/1905-bajonette, ble brukt av Krigsskolen

M1 bajonetter bruk i Norge av Krigsskolen og Garden

M/1953 produsert av Kongsberg Våpenfabrikk

I 1952 eller 1953 ble det startet produksjon av denne bajonetten i Norge. Det ble produsert et ukjent antall bajonetter ved Kongsberg Våpenfabrikk. Walter Svendsen, Årbok 1996 NVS spekulerer i at hele 50.000 ble produsert.

Det inngått en kontrakt 6. oktober 1954 mellom Kongsberg Våpenfabrikk og Det Kongelige Forsvarsdepartement som sier at Kongsberg Våpenfabrikk skulle overta leveranseforpliktelsene Norge hadde mot USA (Ordnance Procurement Center). Den opprinnelige kontrakten, DA-91-557-EUC-13, var datert 2. mai 1952. (Walter Svendsen)

Denne norskproduserte bajonetten kalles noen steder for M/1953. Disse er vanskelige å finne i Norge i dag, fordi de altså ble eksportert til USA, og ble trolig aldri brukt i Norge.

Den Kongsbergproduserte M/1953-bajonetten.

Bladbrystet på bajonetten produsert på Kongsberg er merket med kronet K.

Det er ikke mange forskjeller på selve bajonetten mellom den norskproduserte bajonetten og den opprinnelige, den viktigste ligger i merkingen samt mindre forskjeller i hulslipningen.

Utsnitt av merkingen av den norskproduserte bajonetten.

Bajonett med balg produsert på Kongsberg

Når det gjelder balgen er det forskjeller i merkningen som er det mest iøyenfallende. Tegningene på den norskproduserte er dypere, bokstavene mangler punktum, slik at det står «U S» i stedet for «U.S.», og overgangen mellom flamme og bombe er forskjellig. På den norske er overgangen tegnet som en egen avlang ring.

Den Kongsbergproduserte balgen til venstre.