M/1913

Lang knivbajonett for Krag-Jørgensen M/1912 karabin.

Før første verdenskrig ble det sett på som viktig med lang rekkevidde på den monterte bajonetten, og trenden var at bajonettene ble lengre. For den korte M/1912 Krag-Jørgensen karabinen ble det derfor utviklet en lang knivbajonett, M/1913, basert på M/1894-bajonetten.

Bajonetten var en videreutvikling av prøvebajonetten M/1912. Denne hadde to hulslipninger (blodrand) som følger hele bladet. Prøvebajonetten ble vurdert til å være for spinkel, og M/1913-bajonetten ble gjort litt mer robust med bare en hulslipning . Bajonetten skiller seg fra den senere M/1916-bajonetten, ved at hulslipningen går helt ut til tuppen av bladet, mens den på M/1916-bajonetten avsluttes litt før tuppen.

Hulslipningen på M/1913 nederst går hele veien ut til tuppen. Hulslipningen på M/1916 avsluttes litt før tuppen. Noe som muligens gir bedre gjennomtrengningsevne.

Bajonetten ble godtatt den 16. juni 1913 med betegnelsen «Lang bajonett M/1912». Betegnelsen M/1913 som brukes av samlere i dag, oppsto trolig i ettertid på grunn av approbasjonsåret.

Omtrent 3.000 bajonetter ble produsert av Kongsberg Våpenfabrikk, i serien 501-1000 og 2209-4708.

M/1913-bajonett med balg (midlertidig bilde)

Bajonetten har lærbalg med påsydd heng. De første eksemplarene av den etterfølgende M/1916-bajonetten hadde også samme type lærbalg.

M/1913 liggende på M/1914 lett våpenjakke

Soldat med lang krag-bajonett