M/1944

Norway

Knivbajonett for Krag-Jørgensen rifle

Etter tre dagers kamp med tyskerene, så måtte Generalmajor Carl J. Erichsen (1879 – 1949) og deler av hans 1. divisjon trekke seg tilbake over Ørje og inn i Sverige. Der ble de den 14. april internert og avvæpnet. Våpnene og utstyret fra disse troppene ble lagret i Sverige.

Den 26. mai 1941 ble 4.693 av disse Krag-bajonettene ødelagt i en brann i Örebro.

Opptreningen av de norske politistyrkene begynte i 1944. Styrkene ble gitt våpnene som var lagret etter den 1. divisjon.

M/1944 bajonett

Som erstatning for bajonettene, som ble ødelagt av brannen, bestilte de norske myndighetene i London 4.600 bajonetter fra Erik Anton Berg AB i Eskilstuna.

Bestillingen, med bestillingsnummer Zn No.35, ble sendt den 15 august og gikk i gjennom kaptein B. Zachrisson i Stockholm. I ordrebekreftelsen spesifiseres det at 2.000 bajonetter skal leveres i slutten av februar 1945 og de resterende i mars 1945. Prisen ble satt til 20,60,- per stykk netto. Kilde: Ordererkännande E.A. Bergs Fabrik AB F-2089, 23. august 1944.

Det går et rykte om at bajonetten ikke passer til Krag-Jørgensen riflene. Det riktige er at M/1944-bajonetten ikke passer til M/1912-karabinen, men til M/1894-riflen passer den fint.

Den 9. april 1945 ble de første bajonettene med serienummer fra 1 til 1.000 levert til de norske polititroppene. Resten kom trolig aldri i bruk.

Tidlig serienummer forteller at bajonetten ble utlevert til polititroppene.

M/1944-bajonetten ble trolig brukt med svenskt M/1896-heng.

M/1944-bajonett med det svenske M/1896-henget og med patronbelte brukt av politistyrkene. Den svenskproduserte soldatboken ble brukt under opplæringen styrkene fikk i Sverige.

M/1944-bajonett med armbind for politistyrkene