M/1944

Norway

Knivbajonett for Krag-Jørgensen rifle

Etter tre dagers kamp med tyskerene, så måtte Generalmajor Carl J. Erichsen (1879 – 1949) og deler av hans 1. divisjon trekke seg tilbake over Ørje og inn i Sverige. Der ble de den 14. april internert og avvæpnet. Våpnene og utstyret fra disse troppene ble lagret i Sverige.

Den 26. mai 1941 ble 4.693 av disse Krag-bajonettene ødelagt i en brann i Örebro.

Opptreningen av de norske politistyrkene begynte i 1944. Styrkene ble gitt våpnene som var lagret etter den 1. divisjon.

M/1944 bajonetten

Som erstatning for bajonettene, som ble ødelagt av brannen, bestilte de norske myndighetene i London 4.600 bajonetter fra Erik Anton Berg AB i Eskilstuna.

Bestillingen, med bestillingsnummer Zn No.35, ble sendt den 15 august og gikk i gjennom kaptein B. Zachrisson i Stockholm. I ordrebekreftelsen spesifiseres det at 2.000 bajonetter skal leveres i slutten av februar 1945 og de resterende i mars 1945. Prisen ble satt til 20,60,- per stykk netto. Kilde: Ordererkännande E.A. Bergs Fabrik AB F-2089, 23. august 1944.

Det går et rykte om at bajonetten ikke passer til Krag-Jørgensen riflene. Det riktige er at M/1944-bajonetten ikke passer til M/1912-karabinen, men til M/1894-riflen passer den fint.

Den 9. april 1945 ble noen hundre av bajonettene med de laveste serienumrene levert til de norske polititroppene. Trolig ble mindre enn 1000 bajonetter utlevert. Resten kom aldri i bruk.

Bajonettene med lavt serienummer ble utlevert polititroppene og er ofte slipt og i dårlig stand. Bajonettene med høy serienummer ble solgt til private noen år etter krigen og disse kan finnes i meget god stand.

Tidlig serienummer forteller at bajonetten ble utlevert til polititroppene.

M/1944-bajonetten ble trolig brukt med svenskt M/1896-heng.

M/1944-bajonett med det svenske M/1896-henget og med patronbelte brukt av politistyrkene. Den svenskproduserte soldatboken ble brukt under opplæringen styrkene fikk i Sverige.

M/1944-bajonett med armbind for politistyrkene