M/1808 Døllebajonett

Denmark (Norway)

Døllebajonett til M/1807 og M/1807-11 infanterigevær.

Etter en kongelig resolusjon fra den 20. desember 18o8 ble det bestemt at bajonettene til infanterigeværene skulle kortes ned til en mer letthåndterlig lengde. Man vet at i Danmark på dette tidspunktet var tatt i bruk et gevær, M/1807, som hadde innvendig Kyhlsk lås. Et ukjent antall M/1794-bajonetter ble kortet ned og kanskje brukt med dette geværet. Kilde: Aarum og Sægrov, Døllebajonetten i Norsk bruk. Per Holmbäck skriver at den avkortende M/1794 bajonetten ble brukt med infanterigevær 1794-08.

Om disse geværene med tilhørende bajonett ble brukt av norske avdelinger er usikkert.

M/1808 bajonett

Døllen med Khyls lås

Danske merker

Den nedkuttende bajonetten sammen med en M71794-bajonett med opprinnelig lengde.