M/1767-69 dragon

Norway  Denmark

Døllebajonett til dragon-gevær M/1767 og M/1769 dragongevær/karabiner

Døllebajonett produsert ved Kronborg Geværfabrik for bruk av dragoner. Dragoner ble fra midten av 1700-tallet brukt som betegnelse på soldater som kjempet til hest med blankvåpen og til fots med skytevåpen. I Norge var det fra 1768 fire regimenter bygd opp med dragoner. Disse var Første, Andre og Tredje Søndenfjelske Dragonregiment og  Nordenfjeldske Dragonregiment.

M/1767-69 dragon-bajonett

Dimensjoner:

LengdeLengde bladLengde dølleDiameterVekt
ca 460ca 330ca 88ca 23-

Brukt med skytevåpen:

SkytevåpenAntall
M/1767 14-lødig dragonmuskett 2.957
M/1769 14-lødig dragonmuskett10.000
M/1769 16 lødig dragon karabin-

Bajonetten ligner på M/1765-69-74 bajonetten, men er mindre.

M/1767-69 dragon (nederst) med M/1765-69-74 (øverst)

M/1767-69 dragon (nederst) med M/1765-69-74 (øverst) sett fra undersiden

Døllen sett ovenfra

Detalj merking