M/1767-69

Norway  Denmark

Døllebajonett til dragon-gevær M/1767 og M/1769 dragongevær/karabiner samt muligens M/1769-marine og M/1774

Døllebajonett produsert ved Kronborg Geværfabrik for bruk av dragoner. Dragoner ble fra midten av 1700-tallet brukt som betegnelse på soldater som kjempet til hest med blankvåpen og til fots med skytevåpen. I Norge var det fra 1768 fire regimenter bygd opp med dragoner. Disse var Første, Andre og Tredje Søndenfjelske Dragonregiment og  Nordenfjeldske Dragonregiment.

Basert på merkninger som finnes på noen få bajonetter, kan de se ut som om bajonetten også brukt av Marinen. Den marine-brukte bajonetten ble trolig brukt på M/1774-geværet eller på M/1769-geværet ombygd for Marinen.

M/1767-69 dragon-bajonett

Dimensjoner:

LengdeLengde bladLengde dølleDiameterVekt
ca 460ca 330ca 88ca 23-

Brukt med skytevåpen:

SkytevåpenAntall
M/1767 14-lødig dragonmuskett 2.957
M/1769 14-lødig dragonmuskett10.000
M/1769 16 lødig dragon karabin-

Bajonetten ligner på M/1765-69-74 bajonetten, men er mindre.

M/1767-69 dragon (nederst) med M/1765-69-74 (øverst)

M/1767-69 dragon (nederst) med M/1765-69-74 (øverst) sett fra undersiden

Døllen sett ovenfra

Detalj merking