Svensk M/1896 heng

Svensk M/1896 heng

Sweden

På denne siden viser jeg noen bajonettheng til den svenske M/1896-bajonetten.

De to vanligste typene av bajonettheng eller på svensk bärläder til den svenske M/1896-bajonetten har jeg delt inn i to hovedtyper, gammel og ny type. Men tidfestningen av disse er ikke enkel, tidspunktene ser ut til å overlappe. I tillegg finnes det en rekke forskjellige varianter slik som offiserheng og paradeheng innenfor disse hovedtypene. Mange heng har blitt modifisert på forskjellige måter. De kan ha fått stropper endret eller fjernet, eller blitt tilpasset nye typer belter slik som stridssele M/1959.

Det finnes også bajonettheng til m/1896-bajonetten som er laget for salg på det private markedet.

Eldre type

Hengene på bildet nedenfor har jeg kalt eldre type. De kjennetegnes ved at de vanligvis har to diagonale eller skråstilte festestropper. Den nederste benyttes for å sikre henget til balgen, den øverste til å sikre bajonetten fra å falle ut. Ofte er en av stroppene fjernet på disse hengene, og mange har blitt modifisert til den nyere typen.

Det finnes mange forskjellige varianter av disse hengene. Henget øverst har fått fjernet en stropp og er naglet. Det nederste henget er sydd.

Eldre type framside

Underside eldre type

Nyere type

Denne typen heng karakteriseres ved at det øverst har en horisontalt festet festestropp med spenne. Denne stroppen benyttes til å sikre bajonetten. I tillegg har den en vertikal festestropp nederst på henget, som benyttes til å sikre balgen til henget. Henget har ofte opprinnelig vært av den eldre typen, men har blitt endret til den nye typen.

Alle de tre hengene på bildet har opprinnelig vært av eldre type. De to til høyre er modifisert til å brukes med den brede stridssele M/1959. På alle tre kan man se rester etter hvor de diagonale festestroppene var festet.

Bajonetthengene som ble endret til å passe stridssele M/1959 har fått stemplet en B på den nedre festestroppen. Men den er ikke alltid så lett å se.

Heng for bruk til bandolær/skråbelte og underoffisersheng.

Det finnes en rekke forskjellige svenske heng beregnet for bruk med bandolær (svensk koppel) slik som bandolærene M/1923 eller M/1939. Ofte blir disse kalt offiser eller underoffiser-heng. Men denne betegnelsen er ikke helt nøyaktig. Nedenfor vises noen forskjellige slike heng.

Hengene på bildet har den karakteristiske froskeformen, som muligens har gitt bajonettheng navnet «frog» på Engelsk. Det nederste henget er muligens kommersielt.

Heng festet til svensk bandolær

Det nederste henget er umodifisert (og ubrukt). Henge øverst er modifisert ved at den har fått den ene festestroppen fjernet.

Heng brukt av Livgarden, parade og «høgvakt»

Nedenfor viser jeg noen heng til M/1896-bajonetten som er brukt av Livgarden og ved seremonielle sammenhenger.

Fra venstre heng brukt av Livgarden i Sverige, heng M/1931 for høgvakt, og hvitmalt heng for parade.

Henget nedenfor ble trolig brukt av Livgarden i Sverige for parade.

Paradeheng med M/1896-bajonett

 

Heng M/1931 for høgvakt med belte

Rytterheng

For kavaleriet og andre ridende enheter ble det brukt et skråstilt heng. Skråstilte heng finner man vanligvis brukt til M/1914 bajonetten. Men det ble også laget et skråstilt heng til M/1896 bajonetten. Det kan være vanskelig ved første øyekast å se om det skråstilte hengene passer til M/1896 eller til M/1914 bajonetten, siden begge typer finnes både med kort og lang slisse/spalte. Nøkkelen til å finne ut hvilken bajonett den passer til, er å prøve om festestroppen passer.

Henget nedenfor passer bare til M/1896-bajonetten.

Kommersielle heng

Det finnes en rekke eldre kommersielle heng som ble solgt til offiserer og andre i Sverige.

Hengene på bildet nedenfor er trolig slike privatkjøpte heng. Henget lengst til høyre er merket med I.4. (Linköping)

Henget på bildet nedenfor har en særegen form og er trolig kommersielt.

Trolig kommersielt heng til M/1896-bajonetten

Undersiden av henget. Stroppen er merket: «MADE IN SWEDEN»

Henget på bildet nedenfor er et modere enkelt kommersielt eller selvlaget heng.

Heng modernisert fra M/1867(-89)

For å kunne spare penger og å nyttegjøre gammelt utstyr ble gamle heng modifisert til å kunne passe til nye bajonetter. Henget nedenfor var opprinnelig til M/1867 eller M/1876-89 bajonetten, men det ble modifisert til å passe til M/1896 bajonetten ved å lage et hull på forsiden.

Finsk heng

I 1940 kjøpte Finland 77.000 M/1896 rifler fra Sverige. Riflene ble hovedsakelig brukt av andrelinje-enheter. Til bajonettene brukte finnene en rekke forskjellige heng. Henget på bildene nedenfor er et slikt.

Forskjeller mellom M/1896 og M/1914 heng

De rette hengene til M/1896-bajonetten har kortere slisse enn heng til M/1914- og M/1915-bajonettene. M/1914 skal ikke brukes med M/1896-heng selv om de kan se like ut.

Bildet viser at slissen i M/1914-henget (øverst) er lengre enn for M/1896-henget (nederst)