M/1914

Sweden (Denmark)

Svensk knivbajonett til M/1894/14-karabin og M/1945C SMG.

Dobbeltegget knivbajonett til bruk med M/1894/14-karabinen og M/1945 mini-maskingevær (SMG).

Bajonetten ble produsert av Eskilstuna Jernmanufactur AB og Carl Gustaf Stads Gevärsfaktori. Antallet som ble produsert er ukjent, men bajonetten er relativt lett tilgjengelig i Norge og Sverige.

M/1914-bajonett

Det ble opprinnelig tenkt at M/1894-karabinen ikke skulle leveres med bajonett. Men de militære myndighetene fant senere ut at det var ønskelig med bajonett-feste. Derfor ble karabinen i 1914 endret, slik at den nå kunne brukes med bajonett. Det noe uvanlige designet på bajonett-håndtaket avslører at den ble produsert til et skytevåpen som opprinnelig manglet bajonett-feste.

M/1914 med kaveleriheng

Den korte M/1945 SMG-en mangler også bajonett-feste, og for å få festet M/1914-bajonetten til den trengs et eget adapter.

Bajonett produsert av Eskilstuna Jernmanufactur AB

Håndtaket har skjefteplater i tre. Bajonetten har to fjærbelastede trykk-knapper. Bak på håndtaket på bajonetten sitter en rund trykk-knapp, som sikrer bajonetten på våpenet. Nederst nærmest parérplaten sitter en firkantet fjærbelastet trykknapp, som brukes til å sikre bajonetten i balgen.

Balgen er i blånert stål og finnes i to forskjellige utgaver. Den tidligste typen er smalner mer inn mot tuppen enn den senere, og er den samme som ble brukt på fm/1913-prøvebajonetten.

Balger til M/1914-bajonetten. Den eldre litt smalere typen nederst.

Dansk bruk

Danmark kjøpte rett før slutten av 2.verdenskrig 1600 M/1894 karabiner med bajonetter, til bruk av den Danske Brigade i Sverige. Bajonettene ble trolig ikke brukt. Den Danske Brigade ble først ble aktivert den 5. mai 1945, samme dag som Nazistene kapitulerte i Danmark.