Heng til M/1859 og M/1860 (-67) sabelbajonett

Heng til M/1859, M/1860, M/1867 og M/1876 sabelbajonetter

Det finnes flere varianter av heng eller sabelbajonett-tasker til de norske sabelbajonettene M/1859, M/1860, M/1867 og M/1876, ingen av dem er i dag lette å få tak i. Men vi kan dele hengene inn i to hovedtyper basert på hvordan balgen festes til henget.

Av disse to hovedtypene, så kjennetegnes den ene typen ved at den har en messingknapp, som brukes til å festes til stroppen på balgen. På den andre typen festes stroppen med en spenne. Stroppene på balgene er forskjellige avhengig av om de festes til messingknapp eller spenne.  Stoppen til messingknappen har et stort hull og en slisse, mens stroppen som brukes på den andre typen gjerne har to mindre hull der spennen strammes.

Balgen til venstre har en lærstropp som passer til heng med knapp eller messingtupp. Balgen til høyre har en lærstropp som passer til metall-spenne.

Type 1. Heng med messingknapp

Heng med messingknapp er trolig den tidligste hovedtypen heng brukt til M/1859, M/1860, M/1867 og M/1876 sabelbajonettene.

Heng med messingknapp. Dette henget (opprinnelig ble kalt sabelbajonettaske) ble muligens vurdert til å være for spinkelt, slik at forsvaret anskaffet seg en ny type.

Undersiden av henget med messingknapp

M/1859-bajonett med balg og heng med messingknapp

Utsnitt av et bilde som viser et heng til en sabelbajonett med messingtupp. Hele bildet kan du se her

Type 2. Heng med spenne

Lærbalgen som brukes på disse bajonettene har en stropp i lær, som festes til spennen på henget.

M/1860-bajonett med heng med spenne.

M/1860 heng med spenne.

Brunt og svart heng med spenne

Undersiden av heng til M/1859, M/1860, M/1867 og M/1876 sabelbajonettene

Lærstroppen på balgen er et svakt punkt og på de fleste balger vi finner i dag er enten stroppen falt av eller den har revnet.