Portepee/sabelbånd for korporaler og Garden

Norway

Det ble opprinnelig gitt portepeer, eller sabelbånd, til å feste på bajonettene til korporaler og ved H.M. Kongens Garde. I nyere tid har sabelbånd på bajoneter kun vært benyttet av korporaler ved Garden. Men i de siste årene har ikke disse vært i bruk. Muligens skyldes dette at HK416-bajonetten ikke har festehull for sabelbåndet.

Portepeer brukt av garden. Tre forskjellige typer og årganger. Lengden på båndet og forskjellen i kulenes størrelse er forskjellene det er lettest å legge merke til.

Portepeen ble festet til bajonetten med en metall-bøyle. På bildet nedenfor er denne bøylen en nøkkelring. Men dette er nok en erstatning for den opprinnelige ringen.

1894-bajonett med sabelbånd for Garden, gardebelte og førkrigs gardelue for menige

M/1894-bajonett med portepee for Garden og Kongsberg M/1894 Krag-Jørgensen-rifle. Luen på bildet er en førkrigs gardelue (vinter).

AG3-bajonett (M/1968) med kort portepee øverst, Kragbajonett (M1916) med lang portepee nederst

M/1968-bajonett med kort sabelbånd

M/1968-bajonett (type1) med sabelbånd og gardelue (Major)