M/1957 SLG

Norway

K98 knivbajonett ombygd til Garand M1 (selvladegevær)

Etter krigen var det i Norge overskudd av tyske Mauser-bajonetter (tysk betegnelse Seitengewehr S84/98 III ) og en del av disse ble bygd om til å passe det amerikanske Garand M1 geværet som hadde større kapasitet enn K98 Mauseren. Dette ble nødvendig siden det ble levert flere av disse geværene til Norge enn det ble av standard M/1942 bajonetter. I tillegg var det billigere å konvertere eksisterende bajonetter enn å kjøpe nye.

M/1957 bajonett og balg. Bilde Jens Becker

Modifiseringen av bajonetten bestå i at en tapp montert på en vinkel er loddet på flammebeskytteren/parerstangen for å passe til riflen. Denne tappen bruktes til å feste bajonetten i riflens gassylinder. Dessuten er festesporet utvidet noe, siden M1 Garandgeværet har en bredere bajonettklakk enn K98k Mauser-riflen.

Bildet viser hvordan bajonetten monteres på M1 Garand-riflen. Bilde: Jens Becker

Bajonettene ble modifisert ettersom hva som var tilgjengelig av brukbare bajonetter, så det finnes modifiserte bajonetter fra en rekke forskjellige produsenter av bajonetter og balger. Det er heller ikke vanlig å finne M/1957-bajonetter som er nummerlike.

Bæreanordning ble endret til Nato-type ved å lodde en bøyle på balgen.

5.000 eksemplarer ble levert fra Hærens Våpentekniske Korps i april 1957. Selve modifiseringen var mest sannsynlig foretatt ved Vinghøgs Mekaniske Verksted AS ved Tønsberg.

Bilde Jens Becker

Bildene i karusellen nedenfor er lånt med tillatelse av Jens Becker.