M/1867-89

Sweden

Svensk Døllebajonet for M/1867-89 geværet.

På 1880-tallet vurderte den svensk-norske våpenkommisjonen at M/1867 geværet med sin utdaterte svartkruttspatron (12.17 mm) måtte fornyes. I Norge ble M/1884 Jarmann-riflen valgt, mens i Sverige ble M/1867 endret til å ta en moderne røyksvak 8mm patron (senere kalt 8×58mmR dansk krag). Bajonettene måtte derfor også endres til å passe til en pipe med mindre diameter. Bajonetten fikk betegnelsen M/1867-89.

Bajonettbladet har kårdeform (krusifiks) og kom med lærbalg og eget lærheng.

M/1869-89

102 000 M/1867 bajonetter ble modifisert på Carl Gustaf Stad til M/1867-89.

Sammenligning av dimensjoner(lengder i mm):

TypeLengde Lengde bladLengde dølleDiameterVekt
M/1867-89ca 538ca 485ca 4715,5
M/1867ca 560ca 485ca 6719

Sammenligning av M/1867 (øverst) og M/1867-89 (nederst)

M/1867-89 døllen

Modifiseringen av bajonetten ble gjort ved at døllen ble skåret løs og en ny dølle med mindre diameter ble sveiset fast. Dette vises på bildet, som en brun ring der bladet er festet på døllen.

Bajonetten sikres med en trykknapp, vist øverst til venstre på bildet. Dette er et unikt design som ikke er vanlig døllebajonettyper.

 

 

 

M/1867-89 i balg med heng