M/1842-44

Døllebajonett M/1842-44 for M/1842 18-lødig kammerlader

Denmark

Den 18-lødige M/1842 kammerladeren ble approbert 18. mai 1842 (prøvemodell). Den ble godkjent for ordinær bruk senere når M/1846 ble tatt i bruk. Kammerladeren ble produsert ved Kongsberg Våpenfabrikk og Liége i Belgia.

Kammerladeren ble utstyrt med en døllebajonett, M/1842, med Kyhls fjær (låsemekanisme). Dette fordi bajonetter med Kyhls fjær gav muligheter for å ha et lavere korn.

Ca 400 M/1842 bajonetter ble produsert ved Kongsberg Våpenfabrikk og ca 100 i Liége.

Etter en stund så fant man ut at Kyhls lås ble for sped, slik at bajonetten ble endret til å ha en vanlig låsering i stedet. Modifiseringen ble påbegynt 23. september 1844 og vi fikk bajonetten som betegnes M/1842-44. Det finnes svært få umodifiserte M/1842 bajonetter igjen i dag.

Dimensjoner:

Lengde Lengde bladLengde dølleDiameterVekt
ca 570ca 495ca 70ca 23

M/1842-42-bajonetten ligner mye på de senere M/1846, M/1849 og M/1855 bajonettene.

M/1846 øverst, M/1842-44 nederst.

Den største forskjellen er at man på M/1842-44 bajonetten kan se spor i døllen etter hullet der Kyhls fjær var festet. Dette hullet har blitt tettet igjen. I tillegg kan men se overgangen der den ytre enden av stolpesporet har blitt tettet igjen.

Den røde ringen viser hvor hullet til feste for Kyhls fjær har blitt tettet igjen.