M/1829

Norway

Døllebajonett for M/1829 muskett.

På grunn av enkelte svakheter med M/1825-musketten, ble produksjonen etter relativt kort tid endret til en mer robust utgave, M/1829-musketten.

I 1841 fikk musketten perkusjonslås, og i dag finnes det bare en kjent M/1829-muskett igjen i opprinnelig utgave.

M/1829 musketten ble levert med døllebajonetten M/1829, endret utgave av M/1825 bajonetten. Endringene besto i at bajonetten ble gjort mer solid ved å gi den en kortere og tykkere arm. Et ukjent antall bajonetter ble produsert av Kongsberg Våpenfabrikk.

M/1829

M/1829 sett fra siden

Lengde Lengde bladLengde dølleDiameterVekt
ca 515ca 426ca 64ca 21,5

 

M/1829 øverst, M/1825 nederst. M/1825 og M/1829 er beslektet, men M/1829 er kraftigere og har dypere hulslipning på flatsiden

 

Noen av bajonettene er markert med merket til Kongsberg Våpenfabrikk, en kronet K. Andre mangler denne K-en.

Merket kronet K