M/1746

Norway  Denmark

Døllebajonett til 14-lødig infanteri-muskett

På midten av 1700-tallet var den største praktiske skuddvidden til de glattløpede infanteri-muskettene bare omkring 60 m. Derfor var bajonettene fortsatt en viktig del av bevæpningen.

M/1746 døllebajonetten ble produsert av Kronborg i 38065 eksemplarer. Bajonetten ble produsert fra 1748 til 1765.

M/1746

Lengde Lengde bladLengde dølleDiameterVekt
ca 605ca 490ca 85ca 24

M/1746

Bajonetten skal finnes i flere utgaver. En utgave har montert en ring nederst på døllen for å forsterke den, en annen har låsering midt på døllen.

Bajonetten på bildet har åpen dølle, men bajonetten finnes i flere ulike varianter

Tidlige døllebajonetter brukt i Norge og Danmark. Korte M/1767-69 øverst, M/1765-69-74 midten og M/1746 nederst.

M/1767-69 (nederst), M/1765-69-74 (midten) og M/1746 (bakerst).