Korporal Garden 80-tallet

Korporal Garden M/70

M/1970-uniform tilhørende lagfører i Garden. Denne typen uniform ble brukt på 70-, 80 og begynnelsen av 90-tallet.

Uniformen har grønn kommandosnor, og L-merke på brysten. L-merket indikerer at korporalen har lagførerutdannelse.

Bajonetten på bildet er type 2 Gardebajonett for AG3 (automatgevær 3) og den har portepee for korporaler.