Tyske bajonetter

Germany

Denne siden viser noen bajonetter brukt i det som er Tyskland. Våpenprodusenter i Tyskland har hatt stor eksport av bajonetter til andre land. Disse bajonettene har jeg valgt å legge under landet bajonetten har blitt produsert for.