Tysk Seitengewehr 98/05

Germany   Norway

Tyske knivbajonett for K98k- og G98-riflene (Gewehr 98)

Bajonetten med den tyske betegnelsen Seitengewehr 98/05 ble innført i den Prøysiske hæren sent i 1905. Bajonetten ble på grunn av formen kalt slakterbajonett, butcher bayonet av tyskerenes motstandere.

Under andre verdenskrig ble endel av disse store, tunge og litt gammeldagse bajonetter sendt til Norge.

Etter krigen ble noen av disse brukt av det norske forsvaret i noen år utover på 50-tallet.

Bajonettene jeg viser bilder av her er av den nyere typen som tyskerene kaller Neue Art, ny type. På disse er, i motsetning til den gamle typen, Alte Art, grepet forskjellig og den har fått en metallplate festes langs grepet på ryggen. Dette er gjort for å beskytte den mot å bli svidd på grunn av varme fra rifleløpet.

Bajonetten øverst på bildet nedenfor har en lang og interessant historie.

Bladet ble laget av Gottlieb Hammersfahr og bajonetten ble satt sammen og produsert av Schubert & Salzer. Den ble tatt i bruk i 1917. Etter første verdenskrig ble den blånert og stemplet med 1920, for å indikere at den oppfylte 1920-våpenavtalen.

Under andre verdenskrig krig har den kommet til Norge med en politienhet, hvorpå den etter krigen har blitt stemplet med norsk nummer på håndtaket.

Bajonetten er stemplet i 1920 i forbindelse med våpenavtalen fra samme år.

Bajonetten fikk norsk stempling da den ble tatt i bruk etter krigen.