Treningsbajonett

Svensk kadett/skolebajonett?

Sweden

Bajonetten nedenfor er en sjeldent forekommenede svensk kadett eller skolebajonett.

Bajonetten har trolig forkortet dølle.

 

Bajonetten er markert